Agnieszka Odrowąż-Pieniążek
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy

Życiorys

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalista psycholog kliniczny. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Ośrodek Terapii Systemowej w Krakowie, kurs terapii systemowej rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie oraz liczne szkolenia dotyczące diagnozy klinicznej, psychoterapii, rehabilitacji psychiatrycznej i terapii rodzin. Od ponad 20 lat pracuje w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w całodobowym oddziale psychiatrycznym. Przez siedem lat pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Świdniku, a trzy lata prowadziła szkolenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej. Pracowała również w Ośrodku Terapii Rodzin, Telefonie Zaufania oraz Ośrodku Wsparcia Serce dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi również własną praktykę diagnostyczno – psychoterapeutyczną. Jako nauczyciel akademicki prowadziła zajęcia dla studentów psychologii KUL z psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego, diagnozy zaburzeń psychicznych. Autorka artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie LOS (Lubelski Ośrodek Samopomocy). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.