Edyta Kuśmirek
Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy
linkedin

Życiorys

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany terapeuta środowiskowy. W trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum CBT w Warszawie. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie, szkolenie Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania oraz Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania w praktyce klinicznej prowadzone przez IPiN w Warszawie oraz liczne szkolenia dotyczące diagnozy klinicznej, terapii i rehabilitacji psychiatrycznej. Od sześciu lat związana z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie pracuje z osobami chorującymi psychicznie oraz ich rodzinami w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego, Ośrodka Wsparcia Serce dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestniczyła w pracach nad nową metodą wsparcia opartą na zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym podejściu i ścisłej współpracy na linii chory-opiekun-lekarz-rodzina „Przyjazny Świat”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.