Justyna Pałka
Psycholog, terapeuta, trener
linkedin

Życiorys

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz socjologii w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Aktualnie w trakcie 4,5 letniego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, a obecnie w toku kształcenia podyplomowego z zakresu psychodietetyki. Pracuje jako psycholog i pracownik socjalny w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, gdzie m.in. prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne dla seniorów. Współpracowała z zamojską filią Akademii Walki z Rakiem. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, jak i młodzieżą na uczelniach wyższych.