Maksymilian Pańczyk
Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, trener
linkedin

Życiorys

Absolwent magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia doktoranckie na KUL. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dyplomowany trener Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA. Ukończył Studia Podyplomowe z Psychoonkologii na KUL oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Pracuje jako psycholog w oddziale hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Koordynator zamojskiej filii Akademii Walki z Rakiem, członek zespołu redakcyjnego platformy wsparcia w chorobie nowotworowej PsycheON.pl. Prowadzi szkolenia dla psychologów, studentów psychologii z zakresu psychoonkologii, psychologii klinicznej, psychoterapii oraz umiejętności psychospołecznych ( komunikacja i asertywność). Szkoli personel medyczny w zakresie komunikacji z pacjentem, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Doświadczenie trenerskie zdobywał prowadząc szkolenia dla firm prywatnych, uczelni lubelskich oraz osób indywidualnych. Był członkiem zespołu trenerskiego w projekcie organizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę".