Trening społecznego poznania i neuropoznania

Kurs Stacjonarny
LokalizacjaLublin
Cena380 zł

Zapraszamy na szkolenie: Trening społecznego poznania i neuropoznania

Trening społecznego poznania i neuropoznania jest specjalistyczną metodą pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi, ze spektrum schizofrenii oraz z osobami po przebytym urazie mózgu, u których obserwujemy deficyty społecznego poznania w zakresie: funkcjonowania poznawczego, funkcjonowania społecznego, ekspresji emocjonalnej, rozumienia złożonych sytuacji społecznych, stylu atrybucji i zaburzeń myślenia.

Trening społecznego poznania i neuropoznania jest specjalistyczną metodą pracy terapeutycznej, która spełnia standardy powszechnie stosowane w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Oferujemy Państwu szkolenie, które jest gotowym do zastosowania w praktyce programem terapeutycznym.

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania Treningu społecznego poznania i neuropoznania.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, psychoterapeutów, neuropsychologów, psychiatrów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych oraz studentów wymienionych kierunków.
Szkolenie Trening społecznego poznania i neuropoznania szczególnie polecamy osobom zainteresowanym pracą lub pracującym w szpitalach psychiatrycznych, systemie opieki środowiskowej oraz w prywatnych gabinetach psychologicznych.

Prowadząca: Edyta Serwatka

Program szkolenia:

  • Społeczne poznanie jako obszar pracy klinicznej.
  • Zaburzenia społecznego poznania oraz funkcji poznawczych u osób cierpiących na różnego typu zaburzenia psychiczne, neuronalne korelaty zaburzeń społecznego poznania.
  • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych pacjentów w rehabilitacji psychiatrycznej.
  • Wybrane trudności w funkcjonowaniu poznawczym osób chorujących psychicznie.
  • Szczegółowy program treningu społecznego poznania oraz treningu neuropoznania z podziałem na sesje.
  • Najczęstsze problemy w pracy z pacjentem i radzenie sobie z nimi.

Forma zajęć
Szkolenie Trening społecznego poznania i neuropoznania prowadzone jest w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach i parach. Krótkie wprowadzenie teoretyczne poprzedza część warsztatową, która obejmuje elementy pracy własnej, analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia i sposoby rozwiązania konkretnych problemów. Przebieg szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Planowany harmonogram zajęć
czas: 9:00 – 18:00 (10  godzin szkoleniowych, Przerwa obiadowa we własnym zakresie)
miejsce: Lublin

Szkolenie zostanie zrealizowane po zebraniu grupy. Zachęcamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych.

 

Koszt szkolenia: 380 zł, Rabat dla studentów
Limit miejsc: 12

Co otrzymujesz po zakończeniu szkolenia:
– zaświadczenie o odbyciu szkolenia Trening społecznego poznania i neuropoznania (z zakresem tematycznym oraz liczbą godzin szkolenia),
– materiały w formie papierowej, które obejmują podstawę teoretyczną szkolenia oraz wskazówki praktyczne do bezpośredniego zastosowania w pracy,
– dostęp do zamkniętej grupy na FB.

ZAPISZ SIĘ

Pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij na nasz adres e-mail szkolenia@personlab.pl:

POBIERZ FORMULARZ !

JAK MOŻESZ DALEJ SIĘ ROZWIJAĆ?

Osobom, które wezmą udział w szkoleniu w ramach dalszego rozwoju i zdobywania nowych kompetencji proponujemy:

Bajkoterapia w pracy z osobami chorującymi psychicznie

Praca terapeutyczna z osobami chorującymi na schizofrenię